Református templom

Győr, Kossuth Lajos utca 9. A reformátusok első újvárosi templomát 1784-ben emelték, de állapota idővel annyira megromlott, hogy új épület létrehozását határozta el az akkori egyházközösség. Az 1906-ban épült, 776

Menház

Győr, Kossuth utca 24. A Győri Zsidó Hitközség 1913-ban alapítványt hozott létre egy menház és tápintézet funkciójú épület építésére és annak üzemeltetésére. A Mocsányi Károly és Stadler Dezső tervei alapján

Zsinagóga

Győr, Kossuth Lajos utca 5. A győri zsinagóga fontos helyet foglal el Közép-Európa neológ felekezeti építészetben, különleges, nyolcszög alakú elrendezése és kupolás kialakítása később mintául szolgált a neológ zsinagógák építésében

Katolikus templom

Győr, Kossuth Lajos utca 42. A Szent József plébániatemplom 1836‒41 között Fruhmann Antal tervei alapján, az evangélikusok első ismert, XVIII. századi templomának helyén épült. Győr második legnagyobb temploma, a klasszicista

Görögkatolikus templom

Győr, Bálint Mihály u. 54. A XVIII. században zömmel rácok lakták a Kossuth Lajos utca déli részét, itt létesítették 1727-ben a gazdag rác kereskedők létesítették a török idők óta itt

Evangélikus Öregtemplom

Győr, Petőfi tér 2. A copf stílusú evangélikus Öregtemplom II. József türelmi rendelete nyomán zárt udvarban és torony nélkül épült 1783-1785 között. Külső és belső tere, egyszerű díszei és berendezése