Győr, Bálint Mihály u. 54.

A XVIII. században zömmel rácok lakták a Kossuth Lajos utca déli részét, itt létesítették 1727-ben a gazdag rác kereskedők létesítették a török idők óta itt álló templomuk átépítésével a szerb ortodox templomot. A templombelső különleges értéke a copf keretezésű ikonosztázion, és az ugyancsak copf stílusú padok sora. A fallal körülvett, támpillérekkel erősített, egyszerű, szép arányú, barokk stílusú épület kertjében egykori hívek régi sírkövei láthatók.  Tornyát a II. világháború végén bombatalálat érte. A XX. században a templom elnéptelenedett, állapota folyamatosan romlott, ikonosztázát a szentendrei múzeumba szállították. A rossz állapotú, kihasználatlan épületet az 1995-ös felújítás mentette meg a pusztulástól. A Szerb Ortodox Egyház, saját hívők hiányában, a felújított templomot átadta használatra a görögkatolikus egyháznak. Közössége lassan, de folyamatosan gyarapszik, hagyományait híven ápolja.

Parókusa: Tasi Tamás