Helyszínek

Helyszínek

NEPOMUKI SZENT JÁNOS KÁPOLNA

Győr, Rát Mátyás tér 4.

A Rábca folyó hídjánál az első, Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt kápolnát a vámház régi épületében emelték. Az 1848-ban leégett kápolna újraépítésére és későbbi fenntartására a következő évben özv. Wolf Mátyásné, Rohovszky Johanna jelentős összeget ajánlott fel. Kívánsága szerint ma is a kápolna alatti kriptában nyugszik.

Az eklektikus stílusú kis katolikus kápolna a Győr-Újvárosi plébániához tartozik. A vele egykorú, eredetileg lelkészlakásnak épített melléképületben jelenleg az Öt Templom Fesztivál információs irodája működik.

EVANGÉLIKUS ÖREGTEMPLOM

Győr, Petőfi tér 2.

A copf stílusú evangélikus Öregtemplom II. József türelmi rendelete nyomán zárt udvarban és torony nélkül épült 1783-1785 között. Mai formáját a XIX. század elején nyerte el.

Barokk szószékoltára a XVIII. század második felében Orlai Petrich Soma festményével készült.

A templom ma is a Győri Evangélikus Egyházközség életének központja, emellett kiváló akusztikája és nagy befogadóképessége miatt rendszeresen szolgál hangversenyek és koncertek helyszínéül.

Az udvarra, a templom bejáratához a Petőfi térről, a konventépület kapuján keresztül juthatunk be.

ZSINAGÓGA

Győr, Kossuth Lajos utca 5.

A győri zsinagóga fontos helyet foglal el Közép-Európa XIX.századi építészetében, különleges, nyolcszög alakú elrendezése később mintául szolgált a neológ zsinagógák építésében a Kárpát-medence területén.

A késő historikus és szecessziós stílusú épületet a templomépülethez kapcsolódó, kétemeletes iskolaszárnyakkal együtt 1868-1870 között emelték Benkó Károly tervei alapján, Fränkel Vilmos építész kivitelezésével. 1926-27-ben a főépületet a téli templommal bővítették.

2003-as felújítása óta itt működik a Széchenyi István Egyetem Zeneművészeti Kara és a Városi Művészeti Múzeum állandó kiállítóhelye, a Vasilescu gyűjtemény is.

MENHÁZ

Győr, Kossuth utca 24.

A Győri Zsidó Hitközség 1913-ban alapítványt hozott létre egy menház és tápintézet funkciójú épület építésére és annak üzemeltetésére. A Mocsányi Károly és Stadler Dezső tervei alapján építtetett közösségi épület a háború után az épület eredeti funkcióját elvesztette, városi tulajdonba került.

A hitközség 2011-ben visszavásáolta a várostól, hogy az építők eredeti szándéka szerint újra a közösség szolgálatába állítsa. 2014 nyarán az épület földszintjén megnyílt a Zsidó Vallás- és Helytörténeti gyűjtemény és a Holokauszt emlékkiállítás. A 100-120 m²-es kiállítótérben a győri zsidóság történetét, ezen keresztül a zsidó vallás szertartásait és szokásait, és általában a vidéki zsidóság életét bemutató tárlat látható.

Az épület jobb szárnyában kialakított 80 fős kamaraszínházi térben működik a nagy sikerű Menház Színpad. A pinceszint és az első emelet felújítás után további közösségi funkciókat tölt majd be.

REFORMÁTUS TEMPLOM

Győr, Kossuth Lajos utca 9.

Az 1906-ban épült, 776 ülőhelyes templom elkészülte után a győri reformátusok igazi központjává vált. Az épületet a győri származású építész, Csányi Károly egyetemi tanár és Czigler Győző tervezte, Káldy Lajos építőmester építette. A templom a késő historizmus stílusjegyeit viseli, tömege erősen tagolt. Belső tere egységes hatású, óriási csarnokterét egyszerű gótikus motívumok díszítik. Hosszanti alaprajzát a nyolcszög hat oldalával záruló apszis zárja, a magasba nyúló karcsú saroktorony és a tetejét ékítő csillag már messziről kitűnik.

KATOLIKUS TEMPLOM

Győr, Kossuth Lajos utca 42.

A Szent József plébániatemplom 1836‒41 között Fruhmann Antal tervei alapján, az evangélikusok első ismert templomának helyén épült. Győr második legnagyobb temploma, a klasszicista építészet egyik legszebb győri emléke. Az építés korából máig őrzött egyetlen kegytárgya egy Nepomuki Szent Jánost ábrázoló kép. Az egyhajós templom mindkét oldalán kápolnák sora található. A főoltárkép Hemmerlein műve, a szentély két oldalfalán lévő freskók Franz Lair alkotásai. Műemlék jellegű orgonája 1852-54 között készült.

GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM

Győr, Bálint Mihály u. 54.

1727-ben a gazdag rác kereskedők létesítették a török idők óta itt álló templomuk átépítésével a szerb ortodox templomot. A templombelső különleges értéke a copf keretezésű ikonosztázion, és az ugyancsak copf stílusú padok sora. A fallal körülvett, támpillérekkel erősített, egyszerű, szép arányú, barokk stílusú épület kertjében hívek régi sírkövei láthatók.  Tornyát a II. világháború végén bombatalálat érte. A XX. században a templom elnéptelenedett, állapota folyamatosan romlott, ikonosztázát múzeumba szállították. A rossz állapotú, kihasználatlan épületet az 1995-ös felújítás mentette meg a pusztulástól. A Szerb Ortodox Egyház, saját hívők hiányában, a felújított templomot átadta használatra a görögkatolikus egyháznak. Közössége lassan, de folyamatosan gyarapszik, hagyományait híven ápolja.